Gedichtensite.nl

Poëziealbum

Geboorte

Overlijden

 Geloven is leuk

CLIPART

Auteurs
A t/m C
D t/m F
G t/m I
J t/m L
M t/m O
P t/m R
S t/m U
V t/m W
X t/m Z                    

 

Vorige Omhoog Volgende

Vrees niet!

Daniël 10:19

Laatst las ik heel bewogen
een regel uit de Heil’ge Schrift
en ’t is vanaf dat tijdstip
diep in mijn binnenste gegrift.
”Vrees niet!” stond er geschreven,
”Vrees niet, gij lieveling, schep moed!”
Wat groots dat door één regel
je Gods betrokkenheid ontmoet!

Zoals in oude tijden
klinkt heden nog datzelfde woord
en wordt het onveranderd
in veler duisternis gehoord.
”Gij lieveling, ik zeg U:
vrees niet, ook als de nacht U dreigt,
opdat gij rust en vrede
en moed, ja, nieuwe moed verkrijgt!”

Zo wordt het oude levend,
een bijbeltekst weer nieuw gemaakt,
de mens, verstrikt in angsten
door God persoonlijk aangeraakt.
Zo zegt Hij in het heden:
”Vrees niet, gij lieveling, schep moed!”
en zorgt Hij dat ook heden
een simp’le regel wond’ren doet!

Frits Deubel: www.gedichtensite.com

 

 

Dit is de oude site van
www.gedichtensite.nl
Zo zag de site er uit
van 1996 tot 2004

 

 
Ingezonden gedichten voor de Levensbeschouwelijke gedichtensite `Voorbij de Horizon´
http://www.gedichtensite.nl