Gedichtensite.nl

Poëziealbum

Geboorte

Overlijden

 Geloven is leuk

CLIPART

Auteurs
A t/m C
D t/m F
G t/m I
J t/m L
M t/m O
P t/m R
S t/m U
V t/m W
X t/m Z                    

 

Vorige Omhoog Volgende

De nieuwe mens

Vaak hoor ik dat bij mij van binnen
ineens twee mensen aan het spreken zijn
en als’k de dag weer ga beginnen,
merk ik dat beiden ook aanwezig zijn.
Als d’eerste praat zwijgt stil de tweede,
doch even later is het andersom
en waar ik ga, een loopt er mede,
doch ook die and’re ik steeds tegenkom!

De eerste mens, hij werd geboren
gelijk met mij en lijkt precies op mij.
Wanneer ik spreek, kun je niet horen
of ik die woorden zelf wel zeg of hij.
De tweede is daarna gekomen,
God zelf verwekte deze nieuwe mens!
En dat slechts hij mij zou bewonen
was vóór mijn komen reeds Zijn diepste wens.

Hoor, hoe ze zoals daag’lijks vechten
en hoe de oude mens zich nog verweert.
O God, wil toch het pleit beslechten,
opdat de nieuwe mens in mij regeert!
Die oude mens is nog zo krachtig,
hij zegeviert vaak door zijn bruut geweld.
Ik voel mij dikwijls zo onmachtig
en menigmaal heeft hij mij al geveld.

Maar ’k heb een vast besluit genomen,
wellicht voor d’oude mens wat rigoureus:
Hij zal niet aan de dood ontkomen!
O, sterk mij, God, ik heb geen enk’le keus!
Als hij blijft leven, moet ik sterven,
dus ’t oude schepsel moet ten ondergaan!
Dan kan de nieuwe mens beërven
Uw rijk en triomferend voor U staan!
 

Frits Deubel: www.gedichtensite.com

 

 

 

Dit is de oude site van
www.gedichtensite.nl
Zo zag de site er uit
van 1996 tot 2004

 

 
Ingezonden gedichten voor de Levensbeschouwelijke gedichtensite `Voorbij de Horizon´
http://www.gedichtensite.nl